Úvod > Aktuality a akce > Publicita

Publicita

Publicita

Projekt Vzdělávání ve společnosti SEVEN SPORT s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004285) je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti SEVEN SPORT s.r.o. za účelem zvýšení jejich odborného vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Celkem bude proškoleno 33 zaměstnanců společnosti žadatele, přičemž všichni zaměstnanci dosáhnou na 40 hodin školení. Celkové náklady projektu budou 1 245 521,00 Kč. Celková délka projektu je 24 měsíců. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na relevantním trhu.