Úvod > Aktuality a akce > Informace o realizovaném projektu

Informace o realizovaném projektu

Informace o realizovaném projektu

Projekt Vzdělávání ve společnosti SEVEN SPORT s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004285) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace vzdělávaní pro zaměstnance společnosti SEVEN SPORT s.r.o. za účelem zvýšení jejich odborného vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici.